Altın Madenleri

///Altın Madenleri

Altın Madenleri

Altın Madenleri, Maden içi Yönetim

MICOPS, açık ocak ve yeraltı modelinde çalışan madenler için saha içerisindeki faaliyetleri yönetebilmek için çözümler sunar.

Tüm üretimlerde jeolojik veri ve blok modele ait datalar ile entegre olabilir. Tenor ve  sizin belirleyeceğiniz gruplara göre, cevher guruplarında üretiminizi analiz etmenizi sağlar.

Run Of Mine modelinde çalışan ocaklar için stok yönetiminin yanında, pasa döküm oranları, ocak içi Rehandle ve Clay-strip gibi tanımlar yapmaya elverişlidir.

OCAK-KIRICI, OCAK-STOCKPILE, OCAK-LEACH, STOCKPILE-KIRICI, STOCKPILE-LEACH gibi rutlar tanımlayarak üretiminizin seyrini takip edebilirsiniz.

Mobil ekipmanların duruşları, SHOVEL ve CRUSHER gibi noktalarda sıra bekleme durumlarını analiz edebilirsiniz. Mekanik performansları ölçebilir, planlı yada plansız faaliyetleri kontrol altında tutabilirsiniz.

Açık ocak ve yeraltı modelinde çalışan madenler için saha ve ekipman faaliyetlerini yönetebilmek için çözümler sunan bir platformdur. Tüm üretimler jeolojik veri ve blok modele ait datalar ile entegre edilebilmekte, cevher grupları ve tenor gibi ölçütler ile ilişkilendirile bilmektedir.
Ocak içerisinden ya da Rom alanlarından, kırıcı, leach pad veya herhangi bir sevkiyat sahasına yapılan tüm işlemler, Personel, araç, yükleyici, vardiya, tonaj, tenor gibi sınırsız kategoride ilişkilendirilip hareket gruplarında kayıt altına alınabilir.
Delme-patlatma faaliyetleri, Saha paket kodları ve litology değerlerine göre delik sayısı, çapı ve derinlik metrajı gibi bilgiler yine araç, vardiya, personel, bit, tabanca, tij gibi unsurlar ile ilişkilendirilip operasyon ve verimlilik raporları oluşturulmaktadır.
Ekipmanların çalışma saat bilgisi, km bilgisi, planlı ve plansız duruşları gibi pek çok bilgi yine sınırsız sayıda kategorilendirilip sisteme kaydedilmekte böylece Araçların Mekanik etkinlikleri ve Üretim performansları bir bütün olarak raporlanabilmektedir.
Lastik, Yakıt, Bit, ANFO, Emulate gibi kaynaklar, Seri numaralı ya da kullanım miktarına göre yönetilebilmektedir. Lastik z ölçümleri, Bit çapları, Yakıt kullanımları sisteme aktarılmakta, Ekipmanların ilk günden son güne kadar olan kullanım bilgileri ve fotoğrafları takip edilebilmektedir. Kullanım değerleri, üretim ve diğer unsurlar ile ilişkilendirilmektedir.
Tüm Faaliyetler Bütçe değerleri ile karşılaştırılıp KPI gibi raporların yanında, Erken uyarı ve gelecek simülasyonları yapan analitik algoritmalar ile gelecekteki bir tarihte beklenen rakkamlar ortaya çıkartılmaktadır.
Yukarıda anlattıklarımızın yanında Madencilik sektörü için onlarca çözümü beraberinde getirmekte ve tüm süreçlerinde Kullanıcının kurum kültürünü baz alıp, veri girişlerinde en hızlı yöntemleri kullanmaktadır.
MİCOPS İLE YÖNETİN

İşiniz deki bütün aşamaların takibini 7/24 yapabilirsiniz.

İşinize ve beklentilerinize göre optimize edilir.

Anlık ve geçmişe dönük kapsamlı analiz raporları sunar.

İşinizdeki kara delikleri tespit edin. Tasarruf edin.

Tanıtım broşürümüzü indirerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İşletmenizde dijital ortamda kayıt altına aldığınız ve yönettiğiniz tüm dataların, karar verme süreçlerinde bir anlam kazanması yolunda kilit öneme sahip olan raporlama ve kpı modülü sayesinde. Filolarınız, aktiviteleriniz, depo ve stok durumlarınız, kurumsal varlıklarınız ,personel kaynaklarınız ve  bütçe değerleriniz bir potada çapraz, dönemsel veya dip toplam formatlarında liste, grafik ve chartlar ile pivot tablolar formatlarında raporlanır.

• Kayıp-kaçak ve zayıf-halka ve kara-deliklerin tespiti
• Revizyon ve değişikliklere anında tepki
• Erken önlem alabilme yeteneği
• Karar destek mekanizmaları ile daha yönetilebilirlik

• Daha verimli makine ve ekipman kullanımı
• Ciddi oranlarda kaynak tasarrufu
• Geçmiş datanızın etkin şekilde şimdiye yol göstermesi
• Zamandan kazanırken, daha detaylı veri işleme
• Tüm süreçlerinize her yerden erişim

ÖLÇEKLENEBİLİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Geliştirilebilir

DETAYLI BİLGİ, DEMO TALEBİ VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ