ÇÖZÜMLER

FİLO YÖNETİMİ

Alışıla gelmişlerin aksine MICOPS filo yönetim, Araçların salt pozisyonlarını takip etmek amacının dışında, anlık faaliyetlerini vardiya amirlerinin önündeki Dispatcher Ekranlar üzerinden anlık olarak takibidir.Araçlarda uluşan duraklama, yükleme, boşaltma, lokasyon değişimi,  ikmal gibi faaliyetlerin anlık olarak çeşitli difital ve analog yönetmler ile sisteme aktarılmasını yöneten modüldür. Yeraltı veya yer üstü ocaklarda üretim planlarına göre en yakın kontaya en yakın ekipmanın gönderilmesinde ve cevher -tenor bazlı hedefler için optimum rotaların planlanmasında büyük rol oynar.

Aktivite Yönetimi

Açık ve kapalı işletmelerde oluşan günlük üretim, mobil ekipman faaliyetleri, Delme, Sondaj, Pompa, Patlayıcı madde kullanımı  gibi tüm aktivitelerin, sefer kağıtları, ve CASH denilen bağlı dijital excel belgeleri üzerinden sisteme aktarıldığı modüldür. Aktivite Yönetimi ile üretimleriniz tenor, yoğunluk ve kayaç yapıları gibi her türlü jeolojik veri ile ilişkilendirilir. Örneğin Bir sondaj bitinin kaç saat hangi kayaç yapısında çalışığ kaç metre deplasman yaptığı gibi bir bilgi çok net olarak elde edilebilir. Ekipmanlarınız planlı ve plansız duruşları ile  hertürlü km ve çalışma saatleri ve bu değerlerin üretim karşılıkları kolayca elde edilebilmekte , ayrıca o araçlarda takılı olan lastik ve bilimum envanterinde performans ve kullanımları elde edilmektedir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

İşletmenizde bulunan tüm kaynağın birbirleri ile olan ilişkileri göz önüne alınarak faaliyetlerinin kayıt altına alabilir ve Bu faaliyetlerin geriye dönük yana güncel durumlarının münferid ve çapraz raporlar ile güncelleyebilirsiniz. Materyalleri tanımlanacak Üretim sahaları veya Stok sahalarında lokasyon bazlı izleyebilir. hurdaya ayrılan materyallerinizi bile seri numaraları ile ilişkili olarak resim ve hurda bilgileri bakımından raporlayabilirisiniz. Malzeme ve Materyallerin stok girişlerini depo, kullanıcıi, tarih ve fiyat bazlı giriş çıkışlar ile denetleyebilirisiniz. Depocular için tasarlanabilen ekranları sayesinde  paylayıcı madde, mobilekipman yedek parça, hurda depo gibi spesifik konulara özgün çalışan depolar terminalleri oluşturabilirsiniz.

Forecast ve BI

Forecast & BI modülü, Alışılagelmiş raporlamanın ötesinde. Matematiksel ve istatistiki tahminlere dayanarak yüksek doğruluk oranında gelecek tahminleri yapmayı amaçlayan bir MICOPS modülüdür. Bu modül sayesinde  işletmenizdeki harcama karadeliklerinden , Mevcut performans ile x zaman birimi sonra hangi seviyeye gelinceği gibi pek çok İz zekası analizi yapılabilmektedir. Elde olan stokların tüketim oranlarına göre bütçeyi aşığ aşmadığı günlük faaliyetlerden tespit edilebilmekte böylece insan algısının tespit etmesi güç olan matematiksel sapmalar yorumlanmaktadır. A personelinin hangi araçta ve hangi saha bölgesinde  ve hangi vardiyada daha verimli çalıştığı, Hangi fren lastiğin hangi şartlarda daha iyi performans gösterdiği gibi pek çok iş analiz bilgisi MICOPS BI modülü tarafından oluşturulmaktadır.

Planlama ve Vardiya Yönetimi

Yıllık bütçe ve üretim hedeflerinize göre, materyal tedariği, üretim planlama, vardiya işlemlerinin kayıt altına alınması ve mevcut performanslara göre gelecek tahminlerinde bulunmanızı gibi pek çok planlama işlemlerini yöneteceğiniz planlama modülüdür. Operasyonların genişliği ve derinliğine göre , Gereksinimlere ve halihazırda olan şirket alışkanlıklarına göre  dizayn edilebilir. Geçmiş yıllara göre  maliyetler, ve ekipman kullanım oranları ve hedeflenen bütçe gibi değerler üzerinden malzeme tedarik bütçeleri, personel kaynağı, vardiya önerileri getirilebilir.

Raporlama ve KPI

İşletmenizde dijital ortamda Kayıt altına aldığınız ve yönettiğiniz tüm dataların, karar verme süreçlerinde bir anlam kazanması yolunda kilit öneme sahip olan Raporlama ve KPI modülü sayesinde. Filolarınız, aktiviteleriniz, Depo ve Stok durumlarınız, kurumsal varlıklarınız ,personel kaynaklarınız ve  bütçe değerleriniz bir potada çapraz , dönemsel veya dip toplam formatlarında liste, grafik ve chartlar ile pivot tablolar formatlında raporlanır. Ayrıca üretim ve tüketim değerleriniz gibi tüm değerleriniz. Dönemsel bazda , Hedef kısıtlarına göre önceki dönemelere göre kıyasla raporlanabilmektedir. Ayrıca tüm raporlarınız Excel formatlarında merkezi sisteme bağlı olarak real-time hale getirilmekte ve MICOPS dışındaki diğer veri kaynakları ilede etkileştirilebilmektedir. Dinamik raporlama modülü sayesinde profesyönel kullanıcılar sistem üserinden sınırsız kombinasyonda rapor tipleri oluşturabilirler.

Bütçe Modülü

İşletmenizde dönemsel bazda limitlendirdiğiniz her türlü üretim ve tüketim hedefi, para, zaman, ton vs. gibi sınırsız birim yapısında herhangi bir dönem için için çeşitli kategorik unsurlara göre bütçelenebilir. Planlanan , Forecast ve Gerçekleşen eksenlerinde işletmenin tüm dönem bütçeleri herhangi başka bir dönem bütçesi ile  karşılaştırılabilir yada diğer üretim ve tüketim faaliyetlerinde  kullanılabilir.

MOBİL EKİPMAN YÖNETİMİ

Mobil ekipman yönetimi ile açık yada kapalı ocak işletmenizde faaliyette bulunan tüm mobil ekipman ve bu ekipmanlar ile ilişki , her türlü materyalin ve  tüketim maddesinin, yönetimi ve üretim rakkamları ile ilişkilendirilmesinin sağlayabilirsiniz. Her Ekipmanın ve bilimum envanterin Performans değerleri ile tüketim eğrileri üretim grafikleri ile örtüşütürüldüğü gibi planlamaya gelecek tahminleri de vermektedir. Araçlarınız Servis bakım fromlarından, parça değişimlerine ve parçaların garanti takiplerine kadar pek çok başlıkta raporlama ve uyarının yanında.  Lastik Z kontrolü,Basınç, Yağ ölçümleri, gibi sınırsız sayıda ölçümün periyodik değerlerini kayıt altına alabilir riskli durumları önceden görebilirisiniz.